Regulamin

Rezerwacja Booksy

Regulamin

Rezerwacja Booksy

Regulaminy

Regulamin Atelier Bella Capelli

REGULAMIN ATELIER BELLA CAPELLI 

Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki usług świadczonych w Atelier Bella Capelli oraz odsprzedaży kosmetyków. Decydując się na usługę klient akceptuje poniższy regulamin.

 1. Atelier Bella Capelli otwarte jest w poniedziałki od 8:30 do 15:00 od wtorku do piątku w godzinach od 8:30 do 20:00 i w soboty w godzinach 6:30 do 15:00
 2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.
 3. Atelier Bella Capelli nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się przez klienta z cennikiem.
 4. Zakres pracy i zużytych produktów zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem zabiegu.
 5.  Zakup usługi w Atelier Bella capelli jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Atelier, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.
 6. Personel Atelier Bella Capelli nie odpowiada za działania i zachowanie Klienta, który wykonuje niewłaściwe czynności na podstawie informacji zebranych w internecie np. płukanie włosów octem lub roztworem z sodą oczyszczoną itp. Również w przypadku porad od osób trzecich, które nie posiadają wiedzy na temat produktów Alfaparf Milano, CHI Farouk i Keratynowe wygładzenie włosa Lisse Design, a praktykują tzw. domowe sposoby teoretycznie ulepszające.
 7. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.
 8. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są włosy w bardzo złym stanie oraz włosy przedłużane.
 9. Dzieci (wiek do lat 9) – tylko w obecności oraz pod stałą opieką osoby towarzyszącej osobie poddanej zabiegowi. Atelier nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Zakaz zabaw i biegania w salonie! Wymagamy absolutnego spokoju oraz ciszy w trakcie wykonywania usług przez personel.
 10. Reklamacje – Priorytetem w naszym salonie jest bardzo wysoka jakość obsługi Klienta. Staramy się jak najlepiej spełniać Państwa oczekiwania w zakresie świadczonych usług. Reklamacje mogą zostać zgłoszone w trybie 24h od chwili wykonania usługi i tylko osobiście w naszym salonie. Reklamacje mogą dotyczyć tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy fryzjer wykona niewłaściwe strzyżenie lub w przypadku koloryzacji, jeżeli kolor wyjdzie o 3 tony w odcieniu inaczej, niż w palecie kolorów. Wówczas klientowi przysługuje prawo do wykonania poprawki.

Reklamacje które nie zostaną uwzględnione po wykonaniu usługi to: brak pielęgnacji włosów wg zaleceń fryzjera, stosowanie niewłaściwych kosmetyków, niewłaściwe lub nadmierne używanie narzędzi termicznych tj. prostownica, lokówka itp., mycie lub nawilżenie włosów w słonej wodzie morskiej, narażenie włosów na silne/nadmierne promieniowanie UV.4

Informujemy, że dobra osobiste naszych pracowników podlegają ochronie prawnej, w związku z czym apelujemy, aby składana przez Państwa reklamacja odpowiadała wymogom prawa. Wolność słowa, w tym głoszenia poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne do ochrony między innymi dobrego imienia osób trzecich. Przepisy Prawa w UK stoją na straży szacunku, dobrego imienia i godności każdej osoby. Zabronione są m.in. zachowania, polegające na poniżaniu innych w opinii publicznej lub też narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu. Zakazane jest również używanie w stosunku do innych osób słów powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, mających na celu ośmieszenie lub skompromitowanie danej osoby.

 1. Promocje i rabaty nie łączą się.
 2. Za przedmioty pozostawione w Atelier Bella Capelli, Atelier nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 3. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, poprzez aplikację Booksy lub osobiście. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania.
 4. Klient powinien każdorazowo poinformować Atelier telefonicznie, przez booksy o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź zabiegu, najpóźniej 12 godzin przed planowaną wizytą. W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo zapisać Klienta na czarną listę lub skreślić Klienta z listy Atelier.
 5.  Atelier może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.
 6. Atelier posiada w swojej ofercie bony prezentowe. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu bądź wizyty w ramach bonu prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z klientem, podlega potrącenia z bonu 50%. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia bonu lub zamiany usług po indywidualnej konsultacji z personelem Atelier.
 7. Na terenie Atelier Bella Capelli zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Atelier, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Atelier.
 9. Atelier nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru. Nie odpowiadamy za rzeczy skradzione na terenie Atelier przez obce osoby.
 10. Prosimyo przemyślane zakupy w Atelier Bella Capelli, nie przyjmujemy zwrotu ani  nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.
 11. Atelier Bella Capelli zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin ważny do odwołania przez Właściciela.

 

 

Regulamin Promocyjny

Regulamin Promocji Atelier Bella Capelli „Karta Stałego Klienta”

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Karta stałego Klienta” jest Atelier Bella Capelli, zwane dalej „Organizatorem”
 2. Warunkiem udziału promocji jest wykonanie w Atelier Bella Capelli dowolnej płatnej usługi fryzjerskiej
 3. Celem promocji jest nagradzanie klientów (dalej jako: „Uczestników”) pieczątkami, które gromadzone są na Karcie Klienta Atelier Bella Capelli
 4. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby pieczątek Uczestnik nabywa prawo do uzyskania dwóch zniżek:
 • 5 pieczątek – 10% rabatu
 • 10 pieczątek – 20% rabatu
 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie oryginalnej Karty Stałego Klienta z odpowiednią liczbą pieczątek
 2. Zgromadzone przez Uczestnika pieczątki nie podlegają wymianie na gotówkę
 3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom
 4. Promocja nie łączy się z innymi w zakresie przyznawanych zniżek tzn. nie można jednocześnie skorzystać ze zniżki oferowanej za pieczątki zebrane na Karcie Stałego Klienta i zniżki oferowanej z tytułu innej promocji
 5. Promocja rozpoczyna się 10.04.2018 i trwa do 30.11.2022 z wyłączeniem okresu świątecznego tj. kwietnia oraz grudnia
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania
 7. Promocję można zrealizować w poniedziałki od 8.30 do 15, od wtorku do piątku od 8.30 do 20 oraz soboty od 6.30 do 15
 8. W przypadku zaistnienia zdarzeń nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczny głos rozstrzygający posiada Organizator

 

Regulamin Atelier Bella Capelli korzystania z „Ulotek Promocyjnych”

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Ulotki Promocyjne” jest Atelier Bella Capelli, zwane dalej “Organizatorem”
 2. Warunkiem  udziału w promocji jest okazanie „Ulotki Promocyjnej”
 3. Promocje nie łączą się z innymi w zakresie przyznawanych zniżek tzn. nie można jednocześnie skorzystać ze zniżki z „Ulotki Promocyjnej” i zniżki oferowanej w innej promocji
 4. Promocja trwa od 01.02.2019 do 30.11.2022 z wyłączeniem miesiąca 04.2022
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość  zmiany warunków promocji w czasie jej trwania
 6. W przypadku zaistnienia zdarzeń nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczny głos rozstrzygający posiada Organizator

Pole wymagane

5 + 7 =

Call Now Button